Tarieven fysiotherapie

Telefonisch consult
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Fysiotherapie aan huis
Fysiotherapie voor instelling

Intake en onderzoek na verwijzing
Screening, intake en onderzoek
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Second opinion (uitgebreid consult)
Instructie en overleg ouders van patiënt

Oefentherapie in groep
Medische rapporten voor derden

 

gratis
€  30,00
€  39,50
€  41,00
€  40,00

€  39,00
€  42,00
€  40,00
€  40,00
gratis

€  7,50 (per uur)
€  65,00

Fysio De Ruiter heeft een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland. Als u aanvullend bent verzekerd, vergoed uw zorgverzekeraar uw behandelingen. Fysio de Ruiter declareert de kosten voor fysiotherapie en manuele therapie direct bij uw zorgverzekeraar, u hoeft deze dus niet eerst zelf te betalen. Het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar vergoed, is afhankelijk van de door u gekozen verzekering. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

Bent u naar de fysiotherapeut doorverwezen met een chronische klacht?

Als u aanvullend bent verzekerd, worden de eerste twintig behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door uw aanvullende verzekering. De daaropvolgende behandelingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze worden meegenomen in de berekening van uw jaarlijkse eigen risico.
Kinderen onder de 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie